Kamerové a elektronické zabezpečovací
systémy
Zabezpečení objektů
provádíme instalaci a servis Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS).
Tyto systémy slouží především k elektronické ochraně majetku a osob. Systémy instalujeme jak do malých, tak do větších komerčních objektů s vyššími nároky na detekci poplachů a jejich následné vyhodnocení  a ohlášení. Systémy jsou schopny detekovat jakákoli narušení (pohyb v objektu, otevření dveří, oken...) a slouží i k detekci požáru, zaplavení, překročení definovaných teplot, úrovně zvuku atd. Sestavíme Vám na míru typ systému v návaznosti na možná rizika daného objektu. Preferujeme kvalitní a atestované výrobky.
Servis
provádíme pravidelné přezkoušení a kontrolu systémů PZTS. Doklad o provádění pravidelných kontrol systému vyžadují pojišťovny (při likvidaci případné pojistné události). Povinnosti provozovatele jsou dány příslušnými vyhláškami a normami (ČSN CLC/TS 50131-7 týkající se provozu elektronických systémů PZTS). Pomáháme řešit provozní úpravy bezpečnostních systémů, opravy závad a výměny zařízení.
Klasické nebo bezdrátové systémy
Klasické prvky PZTS jsou navzájem propojeny kabely, kterými se přenáší napájecí napětí a veškeré informace. Oproti tomu bezdrátové systémy mezi sebou komunikují rádiově a snímače jsou napájeny z baterií. Spolehlivost a bezpečnost obou variant závisí na typu výrobku a nelze tvrdit, že například bezdrátové systémy jsou určeny pro nižší rizika. Naopak, poslední modely bezdrátových systémů splňující přísné evropské normy pro PZTS jsou na takové kvalitativní úrovni, že za sebou nechávají i řadu klasických systémů.
Funkčnost zabezpečovacího systému
je třeba pravidelně kontrolovat, aby byla zajištěna jeho stoprocentní spolehlivost. Optimální interval mezi jednotlivými zkouškami je 1 rok. Cílem těchto zkoušek je kontrola stavu záložních akumulátorů, napájecího zdroje, vyčištění optické části infradetektorů a kouřových požárních detektorů, kontrola funkčnosti sirén, telefonních a GSM komunikátorů
.
Telefon:
+420 777 798 614
E-mail:
servis@alarmy-zabezpeceni.eu